Ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια

Μέλος της οικογένειας της ΜΕΝΤ έχει ανάγκη για αίμα ή / και αιμοπετάλια.

Όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει παρακαλείται να επικοινωνήσει με το αιματολογικό κέντρο Στοργή στο Παπανικολάου (2310358426), στο όνομα ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΗΛΙΑ.

Ευχαριστούμε