ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα προπονήσεων, κατά την διάρκεια των εορτών του συλλόγου:
program