Η ΜΕΝΤ ευχαριστεί την εταιρεία ADVISORS ASSOCIATES

Η ΜΕΝΤ ευχαριστεί ιδιαίτερα τον κ. Παναγιώτη Τερζιάδη και την εταιρεία ADVISORS ASSOCIATES για την βοήθεια που παρείχε στον Σύλλογο.
Ευχόμαστε στον κ. Τερζιάδη, υγεία και επαγγελματικές επιτυχίες.