ΓΡΑΦΕΙΑ

Κανάρη 77, Τούμπα, Θεσσαλονίκη
  • Τηλέφωνο
  • 2310 903.500
  • Φαξ
  • 2310 940.766
  • E-mail
  • mentbc-1926 at hotmail.com
  • Facebook
  • ΑΣ ΜΕΝΤ

Quick Inquiry

(required)

*Your Email will never published.